tya webb

Många tänker på tv-spel när de hör ordet simulator och till viss del är det riktigt. Principen bakom och tekniken som visas på skärmen är förvillande lika, men ändå så långt ifrån varandra.
Om man vill skapa en simulator med tv-spelsteknik, så går det ganska fort och då får man verkligen ett spel. Ett spel som är förutbestämt, med givna scenarier, givna överraskningsmoment och troligen ett givet slut. Som spelare kan man inte påverka händelserna, endast försöka undvika dem och på så sätt skaffa poäng.


Detta är säkert roligt i början, men man lär sig snart att behärska tekniken genom att lära sig alla händelser och då är det inte lika roligt längre. Game Over, brukar visas till slut.

 

Den teknik som används i de simulatorer som Hamn & Stuveriskolan nu utvecklar, bygger på s k realtidsfysik. Kortfattat kan man översätta det med att maskinens fysiska värden programmeras in i en dator, d v s åkhastighet, varvtal på motorer, ljudet vid olika påfrestningar och vid kollisioner, vibrationer etc. Detta innebär att det är föraren av simulatorn som själv avgör hur ”maskinen” ska uppföra sig på skärmen. Realismen i denna typ av simulator blir så nära verkligheten man kan komma i simulatormiljö.

 

Det räcker inte med en bra simulator, man måste dessutom bygga upp en fungerande pedagogik, dels i samklang med övningar i simulatorn, dels som fungerar i de teoretiska avsnitten av utbildningen.

 

En bra simulator och ett bra pedagogiskt utbildningsmaterial gör våra simulatorer fulländade.

 

Hamnar som är med i Hamn och Stuveriskolan kan använda skolan simulatorer för utbildningsändamål. Ofta står Hamn och Stuveriskolan för hela eller delar av kostnaden för detta. Det är olika förutsättningar för de olika simulatorerna på grund av mobilitet mm. Klicka på länkarna till de olika simulatorerna så hittar du info och kalender för var och en av dem.

  • STS-kran (Ship To Shore) 
  • Linkran/Vikarmskran 
  • Vikarmskran 
  • Reachstacker 

Skolchef Hamn & Stuveriskolan
Stefan Reimers
08-734 52 33
stefan.reimers@tya.se

SENASTE NYHETERNA OCH UPPDATERINGARNA