tya webb

Från senhösten 2002 bedriver Hamn & Stuveriskolan utbildning enligt de önskemål som framkommit i ett s.k. modulsystem.

 

Innehållet har bestämts av branschföreträdare, företagen själva och enskilda idésprutor. Ett telefonsamtal eller e-post till skolchefen, kan räcka för att för att komma överens om ett utbildningstillfälle.

 

Kurser som erbjuds via TYA, ingår normalt inte i Hamn & Stuveriskolans utbud.

Skolchef Hamn & Stuveriskolan
Stefan Reimers
08-734 52 33
stefan.reimers@tya.se

SENASTE NYHETERNA OCH UPPDATERINGARNA