tya webb

Skolans styrgrupp uppdrog åt skolchefen att snarast besöka hamn- och stuveriföretag i syfte att få en bild av hur företagen och dess anställda såg på skolan, dess verksamhet och önskemål inför en fortsättning. Under tiden från den första inställda kursen och fram till rundresan, erbjöd och genomförde skolan lokala och regionala insatser, med gott resultat. Skolan levde således i allra högsta grad, men utbildningarna genomfördes på ett annorlunda sätt. Sammanfattningsvis blev resultatet av rundresan följande:

  • man vill ha korta utbildningar, 2 - 3 dagar så lokalt som möjligt
  • man vill komma ifrån långa resor och övernattningar
  • man vill ha ett "smörgåsbord" av utbildningar/kurser

Förutsättningarna att bedriva skolan på det sätt som gjordes inledningsvis var därmed över.

SENASTE NYHETERNA OCH UPPDATERINGARNA