tya webb

När Bill Rehn tillträdde posten som ny vd för TYA i juni 2000, anställdes Wayne Svensson som ny skolchef för Hamn & Stuveriskolan. Mellan september 2000 och maj 2001 kördes den tredje omgången av Hamn & Stuveriskolan. Även denna gång med 15 elever. Under våren skickades inbjudan ut inför den fjärde skolstarten. När anmälningstiden gått ut, fanns endast tre elever anmälda. Beslut togs att ställa in den fjärde skolstarten. Våren 2002 gjordes ett nytt försök med inbjudan till skolstart i september, men även denna gång fick skolstarten ställas in, en anmäld elev.

SENASTE NYHETERNA OCH UPPDATERINGARNA