tya webb

Bakgrund

Under avtalsrörelsen 1996 diskuterades bildandet av en särskild hamnskola och skälen var bl.a. följande:

  • mycket hög medelålder i kåren
  • låg status för stuveriyrket
  • behov av en ökad och allsidig kompetens hos hamnarbetarna
  • avsaknad av sammanhållen utbildning för stuveriarbetare.

På vissa håll i landet kunde gymnasieelever välja hamninriktning det tredje gymnasieåret men det innebar i sig ingen självklar anställning i ett stuveriföretag.

Tyvärr är intresset och antalet ansökningar till hamnlinjen litet. Parterna, Svenska Transportarbetareförbundet och dåvarande Sveriges Hamn- och Stuveriförbund (numera Sveriges Hamnar) beslöt därmed att inrätta en skola och namnet föreslogs till - HAMN & STUVERISKOLAN. Skolan är en del i TYA men finansieras genom en procentuell avgift (0,3) baserad på kollektivets lönesumma.

Överenskommelsen

Eleverna i Hamn & Stuveriskolan skulle ha en elevanställning i ett stuveriföretag, med elevlön under anställningen, kortare uppsägningstid och möjlighet till praktik i den egna hamnen under hemmaperioderna. Utbildningen vände sig i första hand till nyanställda och skulle omfatta 16 skolveckor och 16 praktikveckor. Antalet elever i varje omgång skulle vara max 16. Viss vidareutbildning kunde också bedrivas.

SENASTE NYHETERNA OCH UPPDATERINGARNA