tya webb
Utbildnings- och referensmaterial för vikarmskranar. Innehållet är allmänt hållet och bör användas tillsammans med instruktionsboken för den typ av kran som utbildningen avser. Det finns även förslag till innehåll i checklistor och även prov på färdiga checklistor. 62 sidor. Beställ från TYA-shopen
SENASTE NYHETERNA OCH UPPDATERINGARNA