tya webb

Ett nytt material från TYA som kan användas i samband med introduktion/utbildning av anställda som ska lasta och lossa personbilar, till och från fartyg och järnväg. Materialet är allmänt hållet och bör kompletteras med interna regler.

Beställ foldern från TYA-shopen

SENASTE NYHETERNA OCH UPPDATERINGARNA