Skriv ut

På något sätt måste utbildning göras tillgänglig för alla, även för dem som av olika anledningar inte kan åka iväg till en kurs. En del kurser kan med fördel anpassas till datormiljö, s.k. e-learning. Idag finns en uppsjö av sådan kurser. Sedan ett par år satsar både TYA och Hamn & Stuveriskolan på detta media.

Det finns ingen ambition att upphöra med traditionell kursverksamhet med lärare i kurslokal. Tvärtom ska vi värna om mötet mellan deltagare och utbildare. Det finns så många fördelar med traditionell utbildning som aldrig kommer att kunna ersättas av datorer.

I ovanstående finns således inget antingen eller utan egentligen både och.

 

eISPS
ISPS är den kod som reglerar det förebyggande arbetet mot terrorism i hamnar, s k Sjöfartsskydd.

För att se hela HSS´s och TYA´s kursutbud TYA-skolans hemsida.

Där finns mer information och kursvillkor för dessa kurser.

Skolchef Hamn & Stuveriskolan
Stefan Reimers
08-734 52 33
stefan.reimers@tya.se