tya webb

Gör en insats och rädda liv - bli hjälte! Din kunskap kan göra skillnad.

eLearning

 • Sparsam Körning Arbetsmaskiner

  2015/10/29Sparsam Körning - Arbetsmaskiner genomförs i spelform.
  eLearning

  Mer info >
 • Signalman - En repetitionsutbildning

  2015/10/28Dina kunskaper är viktiga för att du ska bidra till en säker arbetsplats, både för dig själv och dina kollegor.
  eLearning
   

  Mer info >
 • eISPS

  2015/10/28ISPS, International Ship and Port facility Security code, är de bestämmelser som reglerar sjöfartsskyddet, det förebyggande arbetet mot terrorism i hamnar.
  eLearning

  Mer info >
 • eBrand SJÖ

  2015/10/07Kunskap om brandbekämpning, innan det börjar brinna, är lönsamt och lätt att skaffa med hjälp av vår webbaserade kurs.
  eLearning

  Mer info >
 • eFarligt Gods SJÖ

  2015/10/07Varför låta det farliga godset bestämma arbetsdagens händelser när du med kunskap istället kan ta kommandot och förhindra olyckor.
  eLearning

  Mer info >
 • eFörsta Hjälpen SJÖ

  2015/10/07Gör en insats och rädda liv - bli hjälte! Din kunskap kan göra skillnad.
  eLearning

  Mer info >
 • eHamnkran - Repetition och säkerhetskontroll

  2015/10/07Varje förare av en maskin har ett föraransvar. Innan, under och efter körning ska kontroller utföras och avvikelser rapporteras.
  eLearning

  Mer info >
 • eHamnkranförare

  2015/10/07Komplexiteten i att framföra en maskin där föraren sitter 10–45 meter ovan mark, ensam och i viss mån isolerad från övriga medarbetare innebär stora krav på föraren.
  eLearning

  Mer info >

Skolchef Hamn & Stuveriskolan
Stefan Reimers
08-734 52 33
stefan.reimers@tya.se

SENASTE NYHETERNA OCH UPPDATERINGARNA