tya webb

På något sätt måste utbildning göras tillgänglig för alla, även för dem som av olika anledningar inte kan åka iväg till en kurs. En del kurser kan med fördel anpassas till datormiljö, s.k. e-learning. Idag finns en uppsjö av sådan kurser. Sedan ett par år satsar både TYA och Hamn & Stuveriskolan på detta media.

Det finns ingen ambition att upphöra med traditionell kursverksamhet med lärare i kurslokal. Tvärtom ska vi värna om mötet mellan deltagare och utbildare. Det finns så många fördelar med traditionell utbildning som aldrig kommer att kunna ersättas av datorer.

I ovanstående finns således inget antingen eller utan egentligen både och.

 

eISPS
ISPS är den kod som reglerar det förebyggande arbetet mot terrorism i hamnar, s k Sjöfartsskydd.

För att se hela HSS´s och TYA´s kursutbud TYA-skolans hemsida.

Där finns mer information och kursvillkor för dessa kurser.

 • Sparsam Körning Arbetsmaskiner

  2015/10/29Sparsam Körning - Arbetsmaskiner genomförs i spelform.
  eLearning

  Mer info >
 • Signalman - En repetitionsutbildning

  2015/10/28Dina kunskaper är viktiga för att du ska bidra till en säker arbetsplats, både för dig själv och dina kollegor.
   
  Klicka här för att starta kursen
   
   

  Mer info >
 • eISPS

  2015/10/28ISPS, International Ship and Port facility Security code, är de bestämmelser som reglerar sjöfartsskyddet, det förebyggande arbetet mot terrorism i hamnar.
  eLearning

  Mer info >
 • eBrand SJÖ

  2015/10/07Kunskap om brandbekämpning, innan det börjar brinna, är lönsamt och lätt att skaffa med hjälp av vår webbaserade kurs.
  eLearning

  Mer info >
 • eFarligt Gods SJÖ

  2015/10/07Varför låta det farliga godset bestämma arbetsdagens händelser när du med kunskap istället kan ta kommandot och förhindra olyckor.
  eLearning

  Mer info >
 • eFörsta Hjälpen SJÖ

  2015/10/07Gör en insats och rädda liv - bli hjälte! Din kunskap kan göra skillnad.
  eLearning

  Mer info >
 • eHamnkran - Repetition och säkerhetskontroll

  2015/10/07Varje förare av en maskin har ett föraransvar. Innan, under och efter körning ska kontroller utföras och avvikelser rapporteras. För att undvika skador, tillbud och olyckor, få en bra arbetsmiljö och stabil produktion är det åtgärder som normalt ingår i en kranförares arbetsuppgifter. I den här kursen går vi genom vad som sk

  Mer info >
 • eHamnkranförare

  2015/10/07Komplexiteten i att framföra en maskin där föraren sitter 10–45 meter ovan mark, ensam och i viss mån isolerad från övriga medarbetare innebär stora krav på föraren.
  eLearning

  Mer info >

Skolchef Hamn & Stuveriskolan
Stefan Reimers
08-734 52 33
stefan.reimers@tya.se

SENASTE NYHETERNA OCH UPPDATERINGARNA