ISPS - koden för säkerhet i våra hamnar
tya webb

Nu lanserar TYA en uppdaterad version av eISPS!
ISPS, International Ship and Port facility Security code, är de bestämmelser som reglerar sjöfartsskyddet, det förebyggande arbetet mot terrorism i hamnar.
I den här nya versionen är innehållet uppdaterat enligt de senaste bestämmelserna, och presenteras tillsammans med nya bilder och filmer där du får träffa personer som arbetar i hamn.
Kursen ger på ett lättillgängligt sätt en grundläggande utbildning i ISPS. Beräknad tid är ca 2-2,5 timmar.
Utbildningen bör kompletteras med praktiska övningar. En ansvarig instruktör/handledare på företaget beställer licenser från TYA och ser till att deltagaren har förutsättningar att genomföra utbildningen.

 

Till TYA skolan.

SENASTE NYHETERNA OCH UPPDATERINGARNA