tya webb

Nu lanserar TYA en uppdaterad version av eISPS!
ISPS, International Ship and Port facility Security code, är de bestämmelser som reglerar sjöfartsskyddet, det förebyggande arbetet mot terrorism i hamnar.
I den här nya versionen är innehållet uppdaterat enligt de senaste bestämmelserna, och presenteras tillsammans med nya bilder och filmer där du får träffa personer som arbetar i hamn.
Kursen ger på ett lättillgängligt sätt en grundläggande utbildning i ISPS. Beräknad tid är ca 2-2,5 timmar.
Utbildningen bör kompletteras med praktiska övningar. En ansvarig instruktör/handledare på företaget beställer licenser från TYA och ser till att deltagaren har förutsättningar att genomföra utbildningen.

 

Till TYA skolan.

SENASTE NYHETERNA OCH UPPDATERINGARNA