tya webb

En signalman skall finnas för varje lyftanordning där någon vistas inom lyftanordningens arbetsområde om inte uppsikt över arbetsområdet kan uppnås på annat sätt. Kopplade bommar räknas härvid som en lyftanordning. Om det behövs skall flera signalmän finnas för en lyftanordning.

SENASTE NYHETERNA OCH UPPDATERINGARNA