tya webb

Hamnarbetare har ibland kallats för världens näst äldsta yrke. Hamnarbetet har funnits lika länge som handelsutbytet mellan människor och länder.

 

Byteshandel, försäljning eller inköp, varor ska på ett eller annat sätt transporteras och ett av de mest ekonomiska och miljömässigt försvarbara transportmedlen är sjöfart. Sättet att bedriva hamnarbete har förändrats i takt med den tekniska utvecklingen i övrigt.

 

Innan den tekniska utvecklingen rusade iväg, bar och släpade dom anställda i stort sett allt gods till och från fartygen. Dom skador som uppstod på människor och gods var någonting som "bara hände". Det fanns gott om folk att ta in om någon skadades och någon nämnvärd utbildning var det inte tal om, det gällde bara att vara stor, stark och uthållig. Det synsättet är borta för länge sedan. Alla parametrar som kan omskrivas i kronor och ören måste räknas in om företagen och dess anställda vill vara konkurrenskraftiga.

 

Åretruntdrift och skiftgång, säkerställer service till kunderna. Optimalt utnyttjande av anställda och maskinpark ställer stora krav på kompetens och flexibilitet hos personalen. Service och underhåll av maskiner, byggnader och terminaler innebär ständiga investeringar som kostar stora pengar. För att hålla en hög kompetensnivå och så låga underhållskostnader som möjligt, krävs utbildning, vidareutbildning och fortbildning för all personal och detta kan Hamn & Stuveriskolan bidra till. Arbetet är idag högteknologiskt och logistiken är avgörande för resultatet.

 

Maskinparken, truckar och kranar, ser olika ut i hamnarna beroende på vilken typ av gods som hanteras.

Några siffror på hanterat gods med fartyg i Sverige i 44 hamnar (jan - sept 2005).
Statistiken är hämtad från Sveriges Hamnars hemsida.
 

  • Antal anlöp 72 796
  • Lossat gods 53 000 000 ton, Lastat gods 46 950 000 ton
  • Antal enheter 2 471 902 (järnvägsvagnar, trailer, container)
  • Olja 23 584 000 ton
  • Passagerarfärjor: Passagerare 24 800 299, 
  • Fordon (bilar, bussar) 5 031 744 st.
SENASTE NYHETERNA OCH UPPDATERINGARNA