tya webb

På något sätt måste utbildning göras tillgänglig för alla, även för dem som av olika anledningar inte kan åka iväg till en kurs. En del kurser kan med fördel anpassas till datormiljö, s.k. e-learning. Idag finns en uppsjö av sådan kurser. Sedan ett par år satsar både TYA och Hamn & Stuveriskolan på detta media.

Det finns ingen ambition att upphöra med traditionell kursverksamhet med lärare i kurslokal. Tvärtom ska vi värna om mötet mellan deltagare och utbildare. Det finns så många fördelar med traditionell utbildning som aldrig kommer att kunna ersättas av datorer.

I ovanstående finns således inget antingen eller utan egentligen både och.

 

eISPS
ISPS är den kod som reglerar det förebyggande arbetet mot terrorism i hamnar, s k Sjöfartsskydd.

För att se hela HSS´s och TYA´s kursutbud TYA-skolans hemsida.

Där finns mer information och kursvillkor för dessa kurser.

Simulatorn är placerad i Trelleborgs Hamn. Simulatorn är mobil och kan förflyttas. Utbildning genomförs oftast på ett av två olika sätt:

 

Hamn och Stuveriskolan bokar in kurs i Trelleborg som genomförs av instruktör från Trelleborgs Hamn.

Hamn och stuveriskolan står då vanligen kostnader för simulator och instruktör från Trelleborgs Hamn samt rese och boendekostnader för kursdeltagare.

 

Simulatorn förflyttas till egna hamnen där utbildningen genomförs av egen instruktör. Hamn och stuveriskolan står då vanligen kostnader för frakt och introduktion av simulatorn.

 

I kalendern nedan ser du aktuella bokningar för simulatorn. Vill du boka simulatorn kontakta skolchefen.

I simulatorn finns programvara för både Linkran och Vikarmskran. Simulatorn är mobil och kan förflyttas till den aktuella hamnen. Utbildningen genomförs oftast i egna hamnen med egen instruktör.

 

Vanligen står Hamn och Stuveriskolan för:

  • Kostnad för frakt av simulatorn
  • Introduktion av simulatorn

I kalendern nedan ser du aktuella bokningar för simulatorn. Vill du boka simulatorn kontakta skolchefen.

 

 

I simulatorn finns programvara för Vikarmskran. Simulatorn är stationerad hos CMP i Malmö och är mobil, därför kan den förflyttas till den hamn som vill genomföra utbildning med den . Utbildningen genomförs oftast i egna hamnen med egen instruktör.

 

Vanligen står Hamn och Stuveriskolan för:

  • Kostnad för frakt av simulatorn
  • Introduktion av simulatorn

I kalendern nedan ser du aktuella bokningar för simulatorn. Vill du boka simulatorn kontakta skolchefen.

Simulatorn är monterad i en 40 fotscontainer. Utbildning leds av hamnens egen utbildade instruktör. Hamn och stuveriskolan bokar in kurser på simulatorn tillsammans med den hamn som vill ha utbildning.

 

Vanligen står Hamn och Stuveriskolan för: 

  • Kostnad för transport av simulatorn
  • Utbildning av instruktör 

I kalendern nedan ser du aktuella bokningar för simulatorn. Vill du boka simulatorn kontakta skolchefen.

SENASTE NYHETERNA OCH UPPDATERINGARNA